DV(domestic violence)とは、パートナーからの暴力のことです。 暴力は、身体の暴力だけでなく、心の暴力、性的暴力、経済的暴力なども入ります。

DV (Violência doméstica) se refere à violência praticada pelo marido, namorado, ex-marido ou outros. A violência pode ser física, moral, sexual, financeira, etc.

Ang DV (domestic violence) ay pananakit ng asawa, kasintahan o dating asawa.
Ang pananakit ay hindi lamang kinabibilangan ng pananakit sa katawan kundi sakop din ang sikolohikal, sekswal at pinansyal na pananakit at iba pa.

DV (domestic violence) is violence or intimidation from a spouse, partner, or former spouse.
Violence includes not only bodily harm, but also psychological and sexual violence, and financial intimidation.

家庭暴力是指配偶、交往对象或原配偶等施加的暴力。
暴力不仅限于身体上的暴力,还包括精神上的暴力,性暴力, 经济上的暴力等。

 

 

相談の流れ

Fluxograma da Consulta sobre DV / DALOY NG KONSULTA SA DV /
Flow Chart for Domestic Violence / 家庭暴力咨询的流程

ふじのくに地域・大学コンソーシアム助成研究(2015年度)
研究代表者 静岡大学 白井千晶(shirai.chiakiアットマークshizuoka.a.jp)
共同研究者 静岡県立大学 高畑幸
連携機関 静岡県、静岡県国際交流協会、NPO法人男女共同参画フォーラムしずおか、NPO法人Safety First静岡
このサイトのページはリンクフリーです。ご活用ください。
リンクでなく自己サイトに掲載したい場合は、確認事項がありますのでご連絡下さい。
これらのパンフレット、シートには著作権がありますので、掲載、転載、配布はご一報下さい。
※引用元を示さずに使用すること、販売物に使用すること、改変はできません。

ページトップに戻る